• 1
Vietnamese English
  • Hình Ảnh Mới
  • Phân Ưu
Giáo Xứ CTTĐVN được tin

male

 Ông Cố Giuse Vũ Văn Quắc , 82 tuổi

sinh ngày  năm 1933, tại KIM SON NINH BINH

đã an nghỉ trong Chúa lúc 11 giờ 20 ngày 19 tháng 08 năm 2015 tại tu gia, xa Phu Xuan, Tan Phu Dong Nai

 

Chương trình tang lễ được gia đình sắp xếp như sau:

Đọc thêm...