• 1
Vietnamese English
  • Hình Ảnh Mới
  • Phân Ưu
Giáo Xứ CTTĐVN được tin

male

Cụ Ông GIUSE TRẦN THẾ THIỆU , 84 tuổi

sinh ngày 1 tháng 07 năm 1935, tại Hà Nam, Bắc Việt

đã an nghỉ trong Chúa  ngày 20 tháng 07 năm 2015 tại nhà già – Arlington, Virginia

 

Chương trình tang lễ được gia đình sắp xếp như sau:

Đọc thêm...