• 35 Năm Hồng Ân

    Hồng ân Chúa bao la, tuôn đổ xuống tran hòa.
    Muôn ơn lành vẫn hằng ban cho, con lấy gì đền đáp cho xứng.
    Đọc Thêm
  • 1
Vietnamese English
  • Hình Ảnh Mới
  • Phân Ưu
 Giáo Xứ CTTĐVN được tin

male

Bà Anna Trần Thị Thanh , 58 tuổi

sinh ngày 3 tháng 03 năm 1956, tại Mỹ Tho, Việt Nam

đã an nghỉ trong Chúa lúc 6:49 chiều ngày 25 tháng 08 năm 2014 tại nhà thương Fairfax, Virginia, Hoa Kỳ

 

Chương trình tang lễ được gia đình sắp xếp như sau:

Đọc thêm...