• 35 Năm Hồng Ân

    Hồng ân Chúa bao la, tuôn đổ xuống tran hòa.
    Muôn ơn lành vẫn hằng ban cho, con lấy gì đền đáp cho xứng.
    Đọc Thêm
  • 1
Vietnamese English
  • Hình Ảnh Mới
  • Phân Ưu
Giáo Xứ CTTĐVN được tin

male

Cụ Ông Đaminh Phạm Đình Thái

đã an nghỉ trong Chúa lúc 4 giờ chiều ngày 28 tháng 07 năm 2014 tại Virginia

 

Chương trình tang lễ được gia đình sắp xếp như sau:

Đọc thêm...