• 35 Năm Hồng Ân

    Hồng ân Chúa bao la, tuôn đổ xuống tran hòa.
    Muôn ơn lành vẫn hằng ban cho, con lấy gì đền đáp cho xứng.
    Đọc Thêm
  • 1
Vietnamese English
  • Hình Ảnh Mới
  • Phân Ưu
Giáo Xứ CTTĐVN được tin

male

Cụ Ông Giuse Nguyễn Văn Vượng , 85 tuổi

sinh ngày 27 tháng 12 năm 1929, tại Bắc Ninh, Việt Nam

đã an nghỉ trong Chúa lúc 7 giờ tối ngày 14 tháng 09 năm 2014 tại Alexandria, Virginia

 

Chương trình tang lễ được gia đình sắp xếp như sau:

Đọc thêm...