• Hình Ảnh Mới
  • Phân Ưu
 Giáo Xứ CTTĐVN được tin

male

Cụ Ông ĐÔMINICÔ NGUYỄN DUY TIẾP , 81 tuổi

sinh ngày 27 tháng 07 năm 1935, tại Bắc Giang, Bắc Việt

đã an nghỉ trong Chúa lúc lúc 4:10 chiều ngày 7 tháng 04 năm 2016 tại nhà thương Virginia Hospital Center

 

Chương trình tang lễ được gia đình sắp xếp như sau:

Đọc thêm...