• 1
Vietnamese English
  • Hình Ảnh Mới
  • Phân Ưu
 Giáo Xứ CTTĐVN được tin

male

Bà MARIA TRẦN THỊ THẢO , 67 tuổi

sinh ngày 12 tháng 10 năm 1948, tại Hưng Yên, Bắc Việt

đã an nghỉ trong Chúa lúc 1:20 giờ sáng ngày 19 tháng 06 năm 2015 tại nhà thương Virginia Hospital Center – Arlington, Virginia

 

Chương trình tang lễ được gia đình sắp xếp như sau:

Đọc thêm...