• 1
Vietnamese English
  • Hình Ảnh Mới
  • Phân Ưu
 Giáo Xứ CTTĐVN được tin

male

Anh VINCENTÊ ĐẶNG QUỐC HẢI , 50 tuổi

sinh ngày 2 tháng 04 năm 1965, tại Sài Gòn, Việt Nam

đã an nghỉ trong Chúa lúc lúc 3:27 chiều ngày 12 tháng 11 năm 2015 tại tư gia – Alexandria, Virginia

 

Chương trình tang lễ được gia đình sắp xếp như sau:

Đọc thêm...