• 1
Vietnamese English
  • Hình Ảnh Mới
  • Phân Ưu
Giáo Xứ CTTĐVN được tin

male

Cháu Giuse Đỗ An Connor , 0 tuổi

chào đời lúc 2 giờ 14 sáng, ngày 3 tháng 04 năm 2014 đã được Chúa gọi về vào cùng ngày giờ sinh tại Fairfax Hospital, Virginia

 

Chương trình tang lễ được gia đình sắp xếp như sau:

Đọc thêm +