• 1
Vietnamese English
  • Hình Ảnh Mới
  • Phân Ưu
 Giáo Xứ CTTĐVN được tin

male

Ông Gioan Nguyễn Ngọc Thuận

đã an nghỉ trong Chúa lúc 10 giờ 35 tối ngày 11 tháng 11 năm 2014 tại Nhà Thương Fairfax Virginia

 

Chương trình tang lễ được gia đình sắp xếp như sau:

Đọc thêm...