• 1
Vietnamese English
  • Hình Ảnh Mới
  • Phân Ưu
 Giáo Xứ CTTĐVN được tin

male

Cụ Bà Maria Lã Thị Hoài Khương , 78 tuổi

sinh ngày 19 tháng 03 năm 1936, tại Vien Chan, Laos

đã an nghỉ trong Chúa lúc 10:05 tối ngày 24 tháng 09 năm 2014 tại nhà hưu dưỡng - Houston, Texas

 

Chương trình tang lễ được gia đình sắp xếp như sau:

Đọc thêm...