Vietnamese English
  • Hình Ảnh Mới
  • Phân Ưu
 Giáo Xứ CTTĐVN được tin

male

Cụ Ông PHÊRÔ TRẦN MINH LƯƠNG , 83 tuổi

sinh ngày 7 tháng 07 năm 1932, tại Quảng Bình, Việt Nam

đã an nghỉ trong Chúa lúc 11:45 sáng ngày 22 tháng 03 năm 2015 tại tư gia – Falls Church, Virginia

 

Chương trình tang lễ được gia đình sắp xếp như sau:

Đọc thêm...