• 1
Vietnamese English
  • Hình Ảnh Mới
  • Phân Ưu
 Giáo Xứ CTTĐVN được tin

male

Bà ANNA TRƯƠNG THỊ LANG ANH , 79 tuổi

sinh ngày 9 tháng 06 năm 1936, tại Sa Đéc, Việt Nam

đã an nghỉ trong Chúa lúc 3:15 chiều ngày 15 tháng 04 năm 2015 tại nhà thương Fairfax – Falls Church, Virginia

 

Chương trình tang lễ được gia đình sắp xếp như sau:

Đọc thêm...