• 35 Năm Hồng Ân

    Hồng ân Chúa bao la, tuôn đổ xuống tran hòa.
    Muôn ơn lành vẫn hằng ban cho, con lấy gì đền đáp cho xứng.
    Đọc Thêm
  • 1
Vietnamese English
  • Hình Ảnh Mới
  • Phân Ưu
Giáo Xứ CTTĐVN được tin

male

Cụ Bà Maria Nguyễn Thị Ngát , 83 tuổi

sinh ngày 22 tháng 03 năm 1931, tại làng Tam Cửu, huyện Ninh Giang, Việt Nam

đã an nghỉ trong Chúa lúc 10g50 khuya ngày 18 tháng 07 năm 2014 tại Rạch Dừa, Vũng Tàu, Việt Nam

 

Chương trình tang lễ được gia đình sắp xếp như sau:

Đọc thêm...